tops

geplaatst in: Woord van de dag | 0

NRC Next suggereert vandaag dat de Palestijnen de rekening gaan betalen van de Midden-Oostenpolitiek van Trump én van de Golfstaten, waardoor zij uiteindelijk niet meer zullen overhouden dan:

brokkelstukjes Westelijke Jordaanoever (…) rond de Israëlische nederzettingen (die blijven), plus de Gazastrook, een en ander onder militair toezicht van Israël.

Althans, áls ze geluk hebben, want als Netanyahu na de aanstaande verkiezingen verder kan,

dan zit er nog niet eens een Palestijns brokkelstaatje in.

Brokkelstaatje lijkt een gelegenheidswoord, maar toevallig troffen we het vorig jaar ook al eens aan (in de vorm brokkelstaat). Toen ging het overigens om Italië, dat volgens het Belgische opinieblad Knack in politiek opzicht aan het verbrokkelen was en daarom een brokkelstaat werd genoemd.

Topse taal

Aanleiding voor het NRC-artikel is trouwens de recente Arabische top in Tunis. Die betuigde weliswaar weer zijn passie voor de Palestijnen, aldus NRC, maar intussen willen diverse Arabische landen juist toenadering tot Israël. NRC concludeert dan ook:

Wat zeggen de verklaringen uit Tunis? Niets. Dit is topse taal, die de permanente verdeeldheid toedekt met de mantel der liefde voor de Palestijnen.

Topse taal. In deze combinatie wordt tops als bijvoeglijk naamwoord gebruikt in de betekenis ‘zoals hoort bij een top(conferentie)’. Op die manier hebben we het woord nog niet eerder in een krant aangetroffen.

Niet dat tops nooit eerder als bijvoeglijk naamwoord werd gebruikt. Sommige mensen noemen een topdag informeel een ‘topse dag’, maar dat gebruik is nooit echt ingeburgerd geraakt.

Topse taal klinkt op een of andere manier heel aantrekkelijk, misschien wel omdat je er meteen associaties bij krijgt over de nietszeggendheid van veel woorden die op topconferenties worden gesproken. Wie weet wordt topse taal daarom wel opgepikt door andere journalisten en treffen we deze uitdrukking in de toekomst vaker aan, net als denkbare varianten, zoals ‘topse uitspraak’, ‘topse uitdrukking’ en ‘topse eufemismen’.

Definitie

tops (bijvoeglijk naamwoord) als van, behorend bij, kenmerkend voor een top(conferentie): topse taal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *