zondvloedgeloof

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In de overwinningsspeech die Thierry Baudet afgelopen woensdag hield, vlogen niet alleen de oude uilen van Minerva over de boreale wereld, maar introduceerde de FvD-voorman ook vier nieuwe Nederlandse samenstellingen: beschavingsfamilie, duurzaamheidsafgoderij, klimaathekserij en zondvloedgeloof.

De samenstelling beschavingsfamilie is qua bouw vergelijkbaar met het woord taalfamilie en is een verzamelnaam voor de volkeren met dezelfde wortels en – daaruit voortvloeiend – gedeelde gewoontes, overtuigingen, normen en waarden en verwante tradities. Kortom, beschavingsfamilie is een synoniem van het iets bekendere woord cultuurfamilie.

Klimaathekserij en duurzaamheidsafgoderij zijn louter emotiewoorden, waarmee de klimaatmaatregelen in de sfeer van magie en bijgeloof worden getrokken en het duurzaamheidsstreven als een valse godsdienst wordt afgedaan.

Ook zondvloedgeloof is een samenstelling met een religieus tintje. Dit nieuwe synoniem van klimaatgeloof of klimatisme plaatst de overtuiging dat de opwarming van de aarde zal leiden tot een rampzalige zeespiegelstijging  in het licht van de allesvernietigende vloed uit het Bijbelboek Genesis: de vloed waarmee de zondige mensheid werd uitgeroeid, met uitzondering van Noach en zijn familie, die samen met de dieren in een Ark overleefde. Baudet noemde het klimatisme

een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof, dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders.

Met dit woord valt hij zowel gelovige als ongelovige klimaatijveraars aan. Gelovigen, omdat hij het een ‘ketterij’ noemt, een afwijking dus van de geloofsleer, en daarin heeft hij strikt genomen gelijk: Bijbelvaste christenen kunnen immers weten dat God na de zondvloed Noach heeft beloofd dat er nooit meer zo’n vloed zal komen.

Maar ook ongelovigen zullen zich aangesproken voelen door dit woord, want Baudet verwijt hun immers dat ze geloof hechten aan een ramp, de zondvloed, die seculieren normaliter afdoen als een mythe, iets wat in het rijk der fabelen hoort. Vanuit retorisch oogpunt is zondvloedgeloof dan ook een slim woord in het debat over het klimaat.

Trouw schreef eerder deze maand dat Baudet dit woord ook gebruikt in zijn spreekbeurten. Nu is gebleken dat hij er zoveel succes mee heeft, zullen we het wellicht vaker in zijn speeches horen.

Definitie

zondvloedgeloof (het, g.mv.) 1 geloof dat de opwarming van de aarde zal leiden tot rampzalige wolkbreuken en een catastrofale zeespiegelstijging 2 (metonymisch) geloof, overtuiging dat het klimaat verandert (door toedoen van de mens) en dat dit catastrofale gevolgen voor de mensheid zal hebben, synoniem klimaatgeloof, klimatisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *