klimaatkritisch

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord klimaatkritischer, meest klimaatkritisch

Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: kritisch op, kanttekeningen plaatsend bij de heersende opvattingen over klimaatverandering

Citaat: ‘De overheid raadpleegt uitsluitend de aanhangers van de antropogene broeikashypothese. Op veel andere beleidsterreinen kennen wij in ons land breed samengestelde adviesorganen, waarin verschillende opvattingen zijn vertegenwoordigd. Maar dat geldt niet voor klimaat. Daar staan klimaatkritische wetenschappers buitenspel.’ (Trouw, 21-4-2007)

Engels: climate critical

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *