klimaatmigratie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatmigratie

Eerste vindplaats: het woord is in 2008 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: migratie die veroorzaakt wordt door klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving.

Voorbeeld: massale klimaatmigratie

Citaat: ‘Precieze cijfers over klimaatmigratie in Azië ontbreken. Dat komt omdat het begrip complex is. Mensen migreren vaak om meerdere redenen: ze zijn op zoek naar een beter leven of ze vluchten omdat er een tekort aan voedsel is. Vorige week voorspelden experts op een wetenschappelijk conferentie in Washington dat er rond 2020 vijftig miljoen mensen naar het noordelijk deel van de aarde zijn getrokken op de vlucht voor voedselschaarste als gevolg van klimaatverandering. Andere wetenschappers meldden eerder al dat er in 2050 zo’n 200 miljoen mensen op de vlucht zijn door de zeespiegelstijging..’ (Trouw, 1-3-2011)

Engels: climate migration

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *