veencommissaris

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Het Parool schrijft vandaag over de oer-Hollandse veenweiden. Die zijn – mede door de klimaatverandering en de intensieve beweiding – aan het vergaan en stoten daarbij even veel broeikasgassen uit als complete kolencentrales:

GroenLinks bepleit een veendeltaplan en een veencommissaris, zoals Nederland ook een deltacommissaris heeft die erop toeziet of de dijken op tijd worden verhoogd.

Strikt genomen is Deltacommissaris (met een hoofdletter) de functienaam van een regeringscommissaris die het Deltaplan (alweer met een hoofdletter) vaststelt en toeziet op de uitvoering daarvan. De laatste jaren wordt deltacommissaris (met een kleine letter) ook geregeld figuurlijk gebruikt ter aanduiding van een functionaris die een deltaplan (met een kleine letter) uitvoert in de zin van een veelomvattend nationaal plan om een belangrijke maatschappelijke kwestie op te lossen of een groot nationaal gevaar af te wenden. In deze afgeleide betekenis tref je deltacommissaris geregeld aan in combinaties als een ‘deltacommissaris voor mobiliteit’, een ‘deltacommissaris voor klimaatadaptatie’ en ‘deltacommissaris voor cybersecurity’.

In veencommissaris is commissaris in zekere zin een verkorting van deltacommissaris, want GroenLinks wil een nationaal plan voor het behoud van het Nederlandse veen(weide)gebied, dat als neveneffect de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen heeft.

Veencommissaris is niet helemaal nieuw. Uit oude bronnen blijkt dat dit woord vroeger (in de 18e eeuw) weleens werd gebruikt ter aanduiding van de grote baas van een aantal veendorpen, maar de veencommissaris waar GroenLinks het over heeft, is een heel ander soort functionaris.

Definitie

veencommissaris (de, -sen) functionaris onder wiens verantwoordelijkheid een deltaplan voor de veen(weide)gebieden wordt opgesteld en uitgevoerd

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *