droogtemanager

geplaatst in: Klimaatwoorden, Woord van de dag | 0

Hoewel er de laatste dagen weer wat regen valt, heeft Nederland nog altijd te kampen met ernstige droogte. Daardoor dreigt verzilting van delen van het land: een ernstig risico voor de land- en tuinbouw. NRC Next schrijft daarom vandaag over de waterverdeling door Rijkswaterstaat, waar de waterexperts inmiddels droogte-experts worden genoemd, of droogtemanagers:

De droogtemanagers zitten samen in een kantoortuin die de ‘waterkamer’ heet. Daar verzamelen ze informatie van regionale afdelingen en de waterschappen, beoordelen ze nut en noodzaak van maatregelen en doen ze daar voorstellen voor. Rekening houdend met de weersvoorspellingen. Met de verwachte aanvoer van Rijnwater. Met de windrichting.

Nu meteorologen voorspellen dat we als gevolg van de klimaatverandering naast wateroverlast door tropische hoosbuien ook vaker hete en droge zomers zullen gaan krijgen, moet Nederland niet alleen groot worden in watermanagement (waterbeheer), maar blijkbaar ook in droogtemanagement. Niet alleen met het oog op de dreiging van verzilting, maar ook in verband met de houdbaarheid van de veendijken (waar droogte fnuikend voor is), de waterstanden in de grote rivieren (waar de binnenvaart van afhankelijk is) en op termijn misschien zelfs de drinkwatervoorziening.

Droogtemanager maakt vandaag zijn debuut in een Nederlandse krant en is vooralsnog – als het bij deze ene vindplaats blijft – een gelegenheidswoord met vrijwel dezelfde betekenis als watermanager. Als gevolg van de klimatologische ontwikkelingen zou droogtemanager – als het in de toekomst vaker wordt gebruikt – best weleens een beklijvend klimaatwoord kunnen worden ter aanduiding van een deskundige of specialist bij het waterschap of bij Rijkswaterstaat met gespecialiseerde kennis over het waterbeheer bij droogte.

Definitie

droogtemanager (m, -s) functionaris bij Rijkswaterstaat of een dergelijke overheidsdienst die belast is met het (grond)waterbeheer in tijden van grote droogte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *