klimaatarmoede

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Het Algemeen Dagblad waarschuwt vandaag voor gasarmoede. Niet door dát nog onbestaande woord in de krantenkolommen te gebruiken, maar door de introductie van een ánder nieuw en onbekend woord: klimaatarmoede. Ter ondersteuning daarvan haalt de krant de woorden van een Tilburgse wethouder aan:

Vooral in wijken met slecht geïsoleerde huizen en veel bewoners met lage inkomens is klimaatarmoede een risico. (…) Het is de vraag of iedereen de benodigde investeringen kan betalen. Voor woningeigenaren komen daar weliswaar gebouwgebonden leningen voor beschikbaar, maar in veel buurten zullen inwoners moeten wachten op de aanleg van gemeentelijke warmtenetten. In wijken die niet meteen aan de beurt zijn, kan de gasrekening komende jaren flink oplopen. Dat kan bij specifieke groepen tot klimaatarmoede leiden.

Klimaatarmoede maakte in 2015 zijn debuut in Metro, maar daarin had het woord vooral betrekking op mensen in arme landen die als gevolg van de klimaatverandering tot armoede zouden kunnen vervallen. In het Algemeen Dagblad heeft klimaatarmoede veeleer de betekenis van: armoede die het gevolg is van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zoals de  invoering van energietaksen en een verplichte energietransitie.

We moeten immers onze huizen gaan isoleren, zonnepanelen op het dak leggen, een dure warmtepomp installeren, elektrisch gaan rijden en schoner geproduceerde en dus duurdere producten gaan consumeren. Niet iedereen zal zich dat kunnen permitteren. Bovendien gaat de gasprijs binnenkort al omhoog om ons te prikkelen ‘van het gas af’ te gaan. Van die stijgende gasprijs zullen vooral mensen de dupe worden die het nu al niet breed hebben en die wonen in een nog niet klimaatneutrale (huur)woning.

Klimaatarmoede zou weleens een breed maatschappelijk probleem kunnen blijken te zijn. Als dat het geval is, zal het woord wellicht beklijven. En dan is er ook een kans dat er varianten op komen die deeloorzaken van de klimaatarmoede benoemen, zoals aardgasarmoede (door de stijging van de gasprijs) of mobiliteitsarmoede (door het duurder worden van schoon (eigen) vervoer).

Definitie

klimaatarmoede (v, g.mv.) armoede als gevolg van de stijging van de woonlasten en/of de energiekosten door maatregelen die als doel hebben de (gevolgen van) klimaatverandering te beperken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *