middelhuur

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Volkskrant schrijft vandaag over hoe de plannen van het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam uitpakken voor huurders. De coalitiepartijen in de hoofdstad zijn het onder meer eens geworden ‘over de verhouding tussen de sociale huurwoningen en de “‘middelhuur” in de stad’:

Nu is iedereen tevreden over het voornemen extra sociale huurwoningen bij te bouwen en daarnaast het aantal middeldure huurwoningen in de stad (met een huur tot 971 euro per maand) tot 2025 bijna te verdubbelen.

De krant schrijft middelhuur tussen aanhalingstekens, wat erop duidt dat het als een nieuw of nog onbekend woord wordt ervaren. Nieuw is het woord echter niet, relatief onbekend is het wel. Daarom staat middelhuur nog niet in Van Dale. Evenmin als het bekendere synoniem middenhuur, dat al wat langer bestaat, maar pas in 2018 écht courant is geworden. Dat verdient trouwens wel meteen een plaatsje in het woordenboek.

Middelhuur en middenhuur vindt u misschien maar prozaïsche, zelfs wat saaie woorden, maar in feite gaat er een hele wereld achter schuil. Bovendien: saaie woorden vormen de ruggengraat van onze taal.

Middel– en middenhuur kun je parafraseren als middelhoge huur, maar in de media wordt er meestal iets anders mee bedoeld: de gezamenlijke woningen oftewel het woningsegment met een middelhoge huur. Op vergelijkbare wijze wordt de woordgroep sociale huur gebruikt ter aanduiding van het segment huurwoningen (van woningcorporaties) die beschikbaar zijn voor mensen met een bepaald maximuminkomen en die volgens bepaalde richtlijnen worden toegewezen, kortom de sociale huurwoningen. Voor datzelfde woningsegment wordt ook wel de uitdrukking lage huur gebruikt. Daartegenover staat het segment vrije of ook wel hoge huur: het segment woningen in de vrije huursector, dat wil zeggen de huurwoningen die zich onttrekken aan het woningtoewijzingsbeleid van woningcorporaties en overheden.

Dat politici en overheden over die segmenten spreken in termen van lage/sociale huur, hoge/vrije huur en middel-/middenhuur in plaats van het segment sociale huurwoningen, het segment middelhoge huurwoningen en het segment vrije huurwoningen, komt door onze aangeboren neiging tot taaleconomie: het verlangen van veel taalgebruikers om zo beknopt mogelijk met elkaar te communiceren.

Definitie

middelhuur (de, g.mv.) 1 middelhoge huur 2 de gezamenlijke woningen in het middensegment, waarvan de toewijzing niet plaatsvindt door woningcorporaties

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *