euthanasiepoeder

geplaatst in: Actueel | 0

Vandaag staat in Trouw een taalpolitiek gezien interessante correctie: ‘Op pagina 3 stond gisteren het artikel ‘Leverancier wil zijn product niet verkopen als euthanasiepoeder’. Het gaat echter niet om euthanasie, maar om een poeder om zelf een einde te maken aan het leven.’

Kortom, euthanasiepoeder, dat eerder deze week werd geïntroduceerd als het aaibare alternatief voor zelfmoordpoeder – een poedertje waarmee je volgens de Coöperatie Laatste Wil eigenhandig, dus zonder hulp van een arts, een einde aan je leven kunt maken – wordt afgeserveerd.

Wat ligt hieraan ten grondslag?

Simpel, euthanasiepoeder is juridisch gezien een incorrecte term. Van euthanasie kan in Nederland alleen sprake zijn als het euthanaticum wordt of is toegediend door of onder toezicht van een arts. Neemt iemand met een doodswens het middel om een einde aan het leven te maken zélf in, dan heet deze handeling zelfmoord of – tegenwoordig – zelfdoding.

Terug naar het euthanasiezelfmoordpoeder. Of de potentiële slikkers van dit goedje het woord voortaan (weer) zelfmoordpoeder gaan noemen, is de vraag. Zelfmoord klinkt nu eenmaal akeliger dan zelfdoding en euthanasie. Ook al zijn zelfmoordpoeder en zelfdodingspoeder juridisch gezien dus correcter dan euthanasiepoeder, dan is het nog maar de vraag of dat laatste woord – een eufemisme – weer snel uit de volksmond verdwijnt.

Synoniemen
Zelfdodingspoeder – frequentie laag; eerste signalement in de krant: 7 september 2017.

Zelfmoordpoeder – frequentie hoog; eerste signalement ivm het poeder van de Coöperatie Laatste Wil: 5 september 2017 (hetzelfde woord werd in mei 2014 gebruikt ivm een ander poeder van Stichting De Einder).

Euthanasiepoeder – frequentie gemiddeld; eerste signalement in de krant: 5 september 2017, in de week van 11 september werd het woord min of meer courant.

Zelfeuthanasiepoeder – dat gevormd is met het merkwaardige woord zelfeuthanasie – is tot op heden (14 september 2017) nog niet gesignaleerd in de media, maar werd wel een paar maal aangetroffen op Twitter.

Levenseindepoeder is tot op heden (14 september 2017) nog niet in de media gesignaleerd, maar zingt wel rond op Twitter.

Laatstewilpoeder is tot op heden (14 september 2017) nog niet in de media gesignaleerd, maar zingt wel rond op Twitter

Doodspoeder werd in 2009 in de krant al eens gebruikt ter aanduiding van antraxpoeder en werd op Twitter – ook in de variant doodpoeder – in september 2017 enkele malen aangetroffen op Twitter ter aanduiding van het poeder van de Coöperatie Laatste Wil.

De mogelijke namen genadedoodpoeder, goededoodpoeder en mildedoodpoeder werden niet aangetroffen op Google, Twitter of in de krant.

Update (15 september): het onderwerp houdt de gemoederen nog altijd bezig. Vandaag debuteert het woord drionpoeder in Trouw. Drionpoeder is – naar analogie van drionpil (Van Dale: ‘pil waar­mee men zelf­moord kan ple­gen, m.n. be­doeld voor ou­de­ren die le­vens­moe zijn’) – gevormd op basis van de naam Huib Drion (1917-2004), de jurist die zich inzette voor het beschikbaar maken van zo’n laatstewilpil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *