horkentest

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Een integriteitstoets – dat is wat het Erasmus MC aankomende studenten Geneeskunde wil gaan afnemen. Een negatieve beoordeling – op grond van gedrag dat niet in lijn is met wenselijk geacht medisch gedrag – kan er in de toekomst toe leiden dat het EMC aanstaande geneeskundestudenten weigert toe te laten tot de opleiding. Het Algemeen Dagblad wijdt er vandaag een paginalang interview aan. Want wat test je precies? Wat is de voorspellende waarde van bepaalde antwoorden? Hebben 17-jarigen al het gewenste ‘morele kompas’, waardoor ze zich uiteindelijk tot goede artsen kunnen ontwikkelen?

Die test zelf is eigenlijk niet zo nieuwswaardig. Het is logisch dat (aankomende) artsen sociaal vaardig en communicatief zijn. Dat ze hierop getest worden, is misschien nieuw, maar niet verbazingwekkend. Als het EMC de test als integriteitstest zou hebben gepresenteerd aan de media, zouden die daar waarschijnlijk aan voorbij zijn gegaan of er slechts summier aandacht aan hebben besteed.

Seksediscriminerend

Media-aandacht krijg je niet door wat je aan de orde stelt, maar door hoe je dat doet. Dat weten ze bij het EMC ook en daarom werd de integriteitstest als horkentest aan de media gepresenteerd. Lomperikentest had natuurlijk ook gekund, maar horkentest is korter en ook inhoudelijk net iets geschikter dan het alternatief: een lomperik kan iedereen – hoog- of laagopgeleid – zijn, maar met het woord hork wordt bovengemiddeld vaak een hoogopgeleide lomperik bedoeld, die zich door z’n pedante, eigengereide, botte of brute gedrag negatief onderscheidt. Door zijn gedrag, want horken zijn gewoonlijk mannen. Daarom is het woord horkentest eigenlijk ook wel enigszins seksediscriminerend.

Hork gebruiken we nu meestal ter aanduiding van lomperiken, maar voordat het woord die betekenis kreeg, was het ook al in gebruik, namelijk als benaming voor (grote) wespen, hoornaars of hommels. De persoonsaanduidende betekenis van hork is ontstaan onder invloed van het Jiddische hourek, dat verwijst naar een stugge, lompe man.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *