Is elke diplomaat gediplomeerd?

geplaatst in: Etymologie | 0

Een diplomaat is een staatsman die de buitenlandse betrekkingen van zijn land behartigt. Hij zal daar ongetwijfeld diploma’s voor op zak hebben, maar is er misschien nog een ander verband tussen diplomaat en diploma? Zeker, want diplomaat is etymologisch verwant met diploma, dat in een ver verleden stond voor ‘geloofsbrief’: een oorkonde waaruit blijkt dat een gezant of attaché gemachtigd is een bepaalde opdracht in een andere staat te volbrengen. Diplomaten dienden zich in vroeger tijden dan ook met hun geloofsbrieven bij een buitenlandse vorst te melden alvorens aan de slag te kunnen.

Het woord diploma zelf gaat regelrecht terug op een gelijkgespeld Grieks woord dat letterlijk ‘dubbelgevouwen’ betekent. Een diploma was oudtijds dus een dubbelgevouwen document. In het oude Griekenland waren zulke documenten echter geen papieren brieven. Papier was er immers nog niet. In plaats daarvan werd geschreven op wastafeltjes: bordjes met een waslaag waarin tekst werd gekrast. Deze bordjes werden dubbelgeklapt met de beschreven kanten naar elkaar toe, die zodoende werden beschermd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *