policorisme

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De discussie die het WRR-advies om het woord allochtoon uit te bannen vandaag in de media oproept, maakt ook het woord policorisme actueel. In de kranten zul je dat woord nog niet aantreffen – evenmin als de persoonsaanduiding policorist – maar het figureert dezer dagen wel in andere media. De nieuwe realist bijvoorbeeld haalt beide woorden aan in een bespreking van het nieuwe boek van David Pinto.

David Pinto kennen we als de man die in 1988 het woord doodknuffelen zou hebben geïntroduceerd, aldus The Post Online, en wel in verband met de migrantenproblematiek. Die claim is overigens niet terecht: in 1968 schreef De Tijd al dat binnen de PvdA vrees bestond dat Den Uyl de dissidenten in zijn partij zou gaan ‘doodknuffelen’.

In zijn nieuwe boek De piramide van Pinto met als ondertitel Tegen de policor dictatuur gebruikt Pinto de woorden policorisme en policorist: ‘Het communisme is dood. Policorisme is diens opvolger. Net als communisten zijn Policoristen fanatiek, agressief en intolerant tegen anders denkenden.’

Pinto zal ook niet als de bedenker van deze beide woorden in de geschiedenisboeken terechtkomen. Policorisme en policorist gaan beide terug op policor, een aan het Engels ontleende samentrekking van politiek correct. Policor werd in 2015 aan de Dikke Van Dale toegevoegd, maar in het Engels is het woord al wat ouder.

Policor wordt niet alleen als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, maar ook als zelfstandig naamwoord: iemand die politiek correct is en daar op demonstratieve wijze uiting aan geeft. Eigenlijk hebben we het woord policorist dan ook niet nodig, maar het is niet ondenkbaar dat het tóch courant wordt, als afleiding van policorisme en als synoniem van het zelfstandig naamwoord policor.

Dat woord, policorisme, kan in het Nederlands zijn gevormd door policor te verbinden met het achtervoegsel –isme, maar het is evengoed mogelijk dat policorisme een vertaling is van het Engelse woord policorism. Dat woord, dat we voor het eerst aantroffen in 2014, is in het Engels trouwens ook nog niet heel courant. Maar wie weet krijgt het in het Trump-tijdperk wat meer wind in de zeilen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *