trumpisme

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Trouw schrijft vandaag over een vrij nieuw en in elk geval relatief onbekend onderzoeksterrein: electorale geografie. Electorale geografen onderzoeken de ‘invloed van urbanisatie, de veryupping van de binnensteden, ontkerkelijking en krimp op stemgedrag’ en leggen verbanden tussen het stemgedrag van kiezers en de plaats of regio waar ze wonen.

Zo blijken hoogopgeleiden die in relatief aantrekkelijke omgevingen wonen (omgevingen met veel voorzieningen) bij het Oekraïnereferendum vóór te hebben gestemd, terwijl mensen die in krimpregio’s wonen overwegend tegen hebben gestemd. Datzelfde geldt voor mensen die in voorsteden en buitenwijken wonen.

Die krimpregio’s, voorsteden en buitenwijken omschrijft De Voogd als Trumpgebied, naar de Amerikaanse politicus Donald Trump, die in de media vaak als een antipoliticus wordt omschreven. Het Trumpgebied is onderverdeeld in Trumpregio’s. Dat zijn dus uitermate onaantrekkelijke regio’s met laagopgeleide mensen die een aversie tegen de politiek hebben.

Welke regio’s zijn dat? Volgens de onderzoeker zijn dat Oost-Groningen en -Drenthe, Oost-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de regio Rotterdam, Flevoland en West-Friesland, maar ook de strook van Bergen op Zoom, Roosendaal, Dordrecht en het land van Maas en Waal. Want dat is een ‘gebied van laaggeschoolden. Hier wordt vooral Socialistische Partij en PVV gestemd, en ook tegen het verdrag met de Oekraïne.’

Dus SP’ers zouden in Amerika Trump-stemmers zijn, meneer de electorale geograaf?

Lexicografisch is Trump-regio niet zo’n interessant woord. Wel interessant is dat de naam Trump gaat figureren in woorden: trumper (aanhanger van Trump), vertrumping, trumponomics en natuurlijk trumpisme, dat de NRC een tijdje terug omschreef als de politieke stroming die in ‘opstand is gekomen tegen de serieuze politiek’. Een behoorlijk framende definitie trouwens: volgens NRC is Trump dus geen serieuze politicus. Misschien hebben ze daar bij NRC wel gelijk in, maar met dit soort gekleurde definities zou je als woordenboekmaker nooit wegkomen.

Hoe zou Van Dale trumpisme dan omschrijven? De betekenis van het woord is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar misschien iets als ‘politieke beweging die is ontstaan in reactie op het als elitair beschouwde politieke establishment’. Door wat afstand te nemen van de materie, krijg je namelijk automatisch een neutraler geformuleerde definitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *