relicide

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Volgens John Kerry maakt Islamitische Staat zich schuldig aan ‘volkerenmoord’. De ‘genocide’ waar hij het over heeft, is gericht tegen christenen, jezidi’s en sjiieten.

Zijn dat volkeren?

De genoemde groepen zijn geen etnische groepen, maar religieuze groepen. Het is dan ook de vraag of het woord genocide wel zo toepasselijk is. Steeds meer doet zich de behoefte gevoelen aan een nieuw woord: een woord voor het systematisch uitmoorden van een religieuze groep.

Relicide wordt in het Engels nu en dan gebruikt ter aanduiding van deze vorm van systematische uitroeiing van een religieuze groep. In de Nederlandstalige meida is het woord nog niet aangetroffen, maar op internet staat het wel heier en dar op een nederlandstalige site.

Relicide is gevormd van religie en het achtervoegsel –cide, zoals dat ook voorkomt in etnocide (het uitmoorden van etnische groepen) en armenocide (het massaal vermoorden van Armeniërs, door de Turken, een jaar of 100 geleden; in het Engels is trouwens ook al sprake van kurdicide (koerdicide)). Te vrezen valt eigenlijk al wel dat het woord relicide vroeg of laat ook in het Nederlands gangbaar zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *