DNA-shoppen

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Hij is er nog niet, maar binnen een jaar kan hij er zijn: de baby geboren uit twee eicellen en één zaadcel. Dat kan dankzij celkerntransplantatie, een methode die vanaf nu in Engeland toegepast kan worden en waardoor een vrouw met een afwijking in de mitochondriën, die bij haarzelf een ernstige erfelijke ziekte veroorzaakt, toch een gezonde baby kan krijgen. Eenvoudig gezegd houdt de techniek in dat de celkern van de moeder, die het DNA bevat die mensen maakt tot wie ze zijn, getransplanteerd wordt in de eicel van de donormoeder, waarna bevruchting plaatsvindt. Het resultaat: een kind van drie ouders.

In de media heet het resultaat van zo’n celkerntransplantatie vandaag een bouwpakketbaby (Provinciale Zeeuwse Courant) of een Ikea-baby (Algemeen Dagblad, eveneens vandaag). Het woord knutselbaby, dat we vorig jaar in Trouw hebben gelezen in verband met ‘biotechnologische hoogstandjes’ in de menselijke voortplanting, doet vandaag echter niet mee.

Even over die ‘Ikea-baby’ van het Algemeen Dagblad: de merknaam Ikea wordt wel vaker figuurlijk gebruikt in samenstellingen, betekent dan meestal ‘zelfbouw-‘, zoals in ikeasamenleving (maakbare samenleving), en moet dan eigenlijk met een kleine letter worden gespeld.

Niet iedereen loopt warm voor celkerntransplantatie. In het Algemeen Dagblad wordt celkerntransplantatie dan ook even met een negatief woord afgedaan als DNA-shoppen. Zo’n negatieve attitude is echter niet terecht: volgens deskundigen grijpt celkerntransplantatie bijvoorbeeld minder hevig in de erfelijkheid in dan wel reeds geaccepteerde toepassingen van genetic engineering.

DNA-shoppen maakt weliswaar vandaag zijn debuut in het Nederlands, maar in het Engels komt de term DNA shopping al langer voor. In elk geval sinds 2010. Niet dat het woord in het Engels courant is. Omdat shoppen in het Nederlands niet alleen winkelen betekent, maar ook ‘zoeken naar het beste alternatief’ is het echter heel wel denkbaar dat DNA-shoppen een oorspronkelijk Nederlandse samenstelling van DNA en shoppen is, en dus niet een vertaling van DNA shopping in het Engels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *