gerontofilantropie

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Oud geld, dat is waar goede doelen naar zouden moeten gaan zoeken, aldus hoogleraar Theo Schuyt, die volgens Trouw van vandaag een nieuwe onderzoeksrichting bepleit: ‘geronto-filantropie’.

Dat streepje is niet nodig en ook al is de bedoelde onderzoeksrichting nieuw, het woord gerontofilantropie is dat in elk geval niet. Op 25 augustus 2001 schreef het Algemeen Dagblad dat ‘de eeuw van de gerontofilantropie’ was aangebroken. Toen zei – hé, ook Theo Schuyt!: ‘Nog nooit is er zo veel geld verdiend door de oudere generatie. Die ouderen zullen dat geld heus niet alleen doorgeven aan hun eigen kinderen en kleinkinderen. Nee, ze gaan op zoek naar aantrekkelijke maatschappelijke zaken. De eeuw van de gerontofilantropie is aangebroken.’

Zou het woord gerontofilantropie misschien door Schuyt in onze taal zijn geïntroduceerd?

Met een streepje gespeld komt het woord zelfs nog een paar maanden eerder in een Nederlandse krant voor. Het Financieele Dagblad schrijft op 20 februari 2001: ‘Geven is, betoogt Schuyt, in toenemende mate een breed maatschappelijk fenomeen geworden. In onze ‘civil society’ gaan jaarlijks enorme bedragen om aan wat Angelsaksen ‘philanthropy’ noemen, het min of meer onbaatzuchtig geven ten behoeve van het nut van het algemeen. Het is een belangrijk thema voor fiscalisten en vermogensbeheerders, die de relatief rijke ‘grijze golf’ in hun vrijgevigheid bijstaan, dat door Schuyt – van oorsprong ouderenonderzoeker – is gerubriceerd onder het zelfbedachte deelgebied geronto-filantropie’.’

De Engelstalige pendant van gerontofilantropie is geronto-philanthropy. Die term komt in het Engels voor sinds 2013 en is in die taal geïntroduceerd door  … Theo Schuyt. Het heeft er dus alle schijn van dat gerontofilantropie bedacht is door de Maastrichtse onderzoeker. Mocht gerontofilantropie nu ook nog courant worden (het is per slot van rekening ‘de eeuw van de gerontofilantropie’) en in het woordenboek worden opgenomen, dan kunnen de etymologen van Van Dale vermelden wie de geestelijke vader van dit woord is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *