bubbelstudent

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Volkskrant schrijft vandaag over een nieuw fenomeen, de bubbelstudent onder de kop: ‘De “bubbelstudent” moet dienend zijn’.

Wat wordt ermee bedoeld, met die bubbelstudent? De krant geeft antwoord: ‘We willen dat hoog- en laagopgeleiden meer met elkaar in contact komen. De studenten moeten uit hun universitaire ‘bubbel’ komen en een andere kant van Den Haag leren kennen. Ook voor de scholieren gaat een andere wereld open: zo vaak spreken ze niet iemand met een universitaire opleiding.’

Het artikel gaat over service-learning, een fenomeen dat in Amerika doodgewoon is. Service learning betekent leren dienstvaardig te zijn of dienstverlenend leren. Of zoals de Volkskrant schrijft: ‘service-learning is overgewaaid uit Amerika; meer dan duizend universiteiten en hogescholen bieden daar programma’s aan waarbij studenten bij een non-profitinstelling aan de slag gaan’.

Ook het woord bubbelstudent is komen overwaaien uit het Engels. Bubble betekent onder meer glazen koepel of glazen stolp en het idee achter het begrip bubble student is dat de student uit zijn beschermde omgeving (van onder de glaskoepel) vandaan wordt gehaald om in de ‘echte’ werkelijkheid werkervaring op te doen en om anderen te leren helpen.

Het Nederlands kent het Engelse woord bubble en de vernederlandsing bubbel vooral in de betekenis zeepbel (zoals in aandelenbubbel en bubbeleconomie). Daarom heb je als lezer geen enkel vermoeden over de betekenis als je het woord bubbelstudent voor het eerst ziet.

Het Nederlands heeft zelf geen woord voor het bedoelde fenomeen (de student die onder zijn glazen stolp vandaan gehaald wordt), dat verklaart waarom het Engelse woord wordt overgenomen en qua spelling wordt aangepast aan het Nederlands. Maar of dat nu een taalverrijking is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *