playertaks

geplaatst in: Woord van de dag | 2

Het CDA in Dordrecht wil een nieuwe ‘taks’ invoeren. Een taks op het verwekken van kinderen. Niet iedereen hoeft die taks te gaan betalen, alleen jongens die ‘ergens een kind verwekken en vervolgens de benen nemen’. De CDA’ers hebben er een kekke naam voor verzonnen: playertaks. Player is namelijk een vooral onder jongeren bekend woord voor een versierder. Meestal zijn players jongens of mannen en versieren ze vrouwen, maar het woord player kan in beginsel ook verwijzen naar een meisje of vrouw met de drang zoveel mogelijk mannen te versieren zonder het doel een serieuze relatie met hen te beginnen.

Gogen en agogen wijten zulk dwangmatig versiergedrag wel aan een narcistische instelling of een laag zelfbeeld, maar de samenleving zit er maar mooi mee, want players veroorzaken veel tienerzwangerschappen. In de Drechtsteden zijn dat er zo’n vijftig per jaar, en die kosten de samenleving een hoop geld. Bovendien zijn de ‘playerskinderen’ op voorhand kansarm, want kinderen die uit tienerzwangerschappen geboren worden beginnen hun leven ‘al met een 1-0 achterstand’.

En de player zelf, die gaat intussen gewoon verder met zijn leven. Zodra het meisje zwanger is, vertrekt de player gewoonlijk weer: ‘Ze beginnen gewoon weer een relatie met een ander en krijgen daaruit misschien weer een kind.’

Om dit seriële bezwangeren van tienermeisjes door players te ontmoedigen wil het CDA nu dus de playertaks invoeren. Eigenlijk is deze taks geen heffing of belasting, maar een soort boete. De players zullen namelijk ‘worden gekort op hun uitkering’. Interessant is dat, want dat ze ‘gekort moeten worden op hun uitkering’ impliceert dat players maatschappelijk gezien sowieso al nietsnutten zijn: ze hebben zelfs geen baantje.

Het CDA zou het CDA niet zijn als de partij niet ook een maatschappelijk aspect aan de playertaks zou hechten: de partij wil met de invoering van de playertaks ook ‘jonge vaders hun verantwoordelijkheid laten nemen’: ‘Als vader heb je, of je het nu goed met de moeder kunt vinden of niet, de morele verantwoordelijkheid om voor je kind te zorgen.’

Of het wat wordt met die playertaks valt te bezien, maar interessant aan deze samenstelling is wel dat taks in dit geval niet als naam voor een fiscale maatregel wordt gebruikt. Playertaks laat namelijk mooi zien dat taks, dat ooit synoniem was met belasting maar vervolgens vaak werd gebruikt als vorm van belasting die tevens een sanctie inhield, nu louter de betekenis van sanctiemiddel heeft gekregen. Dat opent de poort voor een heel regiment nieuwe samenstellingen met taks.

2 reacties