taalnieuws: Quote over taal

geplaatst in: Taalnieuws | 0

‘Wie klasse wil uitstralen, let allereerst op zijn taal,’ schrijft Quote in het oktobernummer. ‘Iemands spreektaal is immers symptomatisch voor diens persoon, voor de omgeving waarin hij nu verkeert en het milieu waarin hij is opgegroeid.’ Quote licht e.e.a. toe: ‘Hoort u: “Het sou somaar kenne” of “Gaat hiero maar effe legge”, dan kunt u er vrij zeker van zijn dat er geen deftig type aan het woord is. Tenzij hij het ironisch bedoelt, want er is geen gezelligere manier om je eigen superioriteit te benadrukken dan door het nabootsen van de feilen in het taalgebruik van je minderen.’ Maar ook middenklasse hanteert een eigen jargon. Volgens Quote kenmerkt de taal van de middenklasse zich door het ‘ledige management speak’: ‘Dit moet je even hands-on en pro-actief doorcommuniceren, bij wijze van out of the box te denken.’ Maar ook wie ‘een stukje verantwoording afleggen’, ‘dat is niet zo mijn ding’ of ‘dan heb ik zoiets van’ uit de strot krijgt, licht zijn burgermansdoopceel in één ademteug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *