legenestscheiding

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Volkskrant schrijft vandaag over de toename van het aantal scheidingen op latere leeftijd: ‘De kinderen zijn allang het huis uit en dan horen zij opeens dat pa en ma gaan scheiden. Het aantal ‘leegnestscheidingen’ neemt sterk toe’ (18 januari 2012).

Het woord leegnestscheiding verwijst naar een echtscheiding na circa twintig jaar huwelijk die plaatsvindt nadat de kinderen het huis uit zijn. De echtelieden hebben voor hun gevoel de gemeenschappelijke taak, het ouderschap, volbracht en scheiden omdat ten minste een van beiden genoeg heeft van het huwelijk.

Leegnestscheiding staat vandaag voor het eerst in de krant, maar het lijkt sterk op een woord dat al wat langer in omloop is en dat zelfs in het woordenboek staat: legenestsyndroom. Van Dale omschrijft legenestsyndroom als een vertaling van empty nest syndrom, dat op zijn beurt verwijst naar ‘het geheel van psychosociale problemen die zich bij sommige ouders voordoen als hun kinderen het ouderlijk huis verlaten’.

Net als legenestsyndroom, dat terug te voeren is op een Engels begrip (empty nest syndrome) is leegnestscheiding te herleiden tot een Engelse term: empty nest divorce. In het Engels figureert die term al ruim tien jaar, we troffen althans in de Washington Post een artikel uit 2001 aan waarin een therapeut werd geïnterviewd over het vermijden van een empty nest divorce.

Er zijn in het Engels overigens nog veel meer afleidingen van en samenstellingen met empty nest, variërend van empty nest family tot empty nest life en van empty nest future tot empty nest parent. Als die termen al eens worden vertaald in het Nederlands, dan leidt dat gewoonlijk, naar analogie van legenestsyndroom, tot een woord dat begint met legenest-. Zo komt legenestgezin (vertaling van empty nest family) geregeld voor op internet en is legenester (vertaling van empty nester) zelfs een begrip aan het worden.

Vertalingen die beginnen met leegnest- worden daarentegen niet of nauwelijks aangetroffen. Op grond daarvan is de vertaling van de term empty nest divorce die vandaag in de Volkskrant staat, merkwaardig. Het is dat het werk van een lexicograaf niet prescriptief maar descriptief van aard is, anders zouden we er graag voor pleiten leegnestscheiding te vervangen door legenestscheiding. Die schrijfwijze zou namelijk tot meer eenheid leiden in de Nederlandse vertalingen van de Engelse empty nest-termen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *