crisiswinst

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer mag vandaag in het Brabants Dagblad zijn ‘profetie’ over 2012 kwijt en volgens hem wordt het in één woord een prachtig jaar. Want dat we zuchten onder een economische crisis, weten we ondertussen wel en wat Kniesmeijer betreft kan 2012 dus ‘een jaar vol optimisme worden’. Want, zo betoogt hij: ‘Langzaam zal Nederland zichzelf opnieuw gaan uitvinden – Crisis dwingt ons tot anders denken, anders spreken, anders handelen.’ En hij verwacht daarom dat we ‘ondanks een flink verlies aan koopkracht’ in 2012 ‘een forse crisiswinst (gaan) bijschrijven’.

‘Anders spreken’ doet Tom Kniesmeijer zelf in elk geval al, want het woord crisiswinst gebruikt hij in een nog niet vaak eerder aangetroffen betekenis, namelijk: ‘voordeel dat de economische crisis oplevert, m.n. aan wie creatief op de crisis reageert’. Crisiswinst is sowieso geen heel gangbaar woord, al wordt het soms weleens – en dan gewoonlijk in het meervoud – gebruikt ter aanduiding van ‘bedrijfswinst in tijden van economische crisis’.

De crisiswinst van Kniesmeijer is een heel ander soort winst, het is immateriële winst, getuige uitspraken in zijn artikel als ‘2012 wordt het jaar waarin we van hebben naar delen opschuiven’ en ‘in heel Nederland kruipen individuen bij elkaar om vanuit kansarme positie en frustratie, vanuit boosheid of idealisme nieuwe wegen te betreden’. Tja, of we daarmee de markt van vraag en aanbod, onze economie dus, redden, valt te betwijfelen, maar als we Kniesmeijers gedachtegang volgen, zien we het kille kapitalisme van de afgelopen decennia binnenkort plaatsmaken voor ouderwetsche gemeenschapszin rond de dorpspomp.

We zijn er nog niet helemaal uit of crisiswinst in dit verband een gelukkig gekozen woord is, want het lijkt een beetje op ziektewinst (affectieve of financiële voordelen die kunnen voortvloeien uit het ziek-zijn) en dat is niet echt een woord met een gunstige bijklank. Maar goed, eerst moet crisiswinst zich nog bewijzen voordat we er ook in lexicografische zin meer aandacht aan kunnen besteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *