genscan

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Volkskrant bericht vandaag dat het Nijmeegse Radboud-ziekenhuis ‘snelle gentechnologie’ gaat gebruiken om genetische aandoeningen van patiënten in kaart te brengen. De krant zelf heeft het over een ‘snelle genscan’.

Hoe gewoon genscan ook lijkt, het woord stond nog niet eerder in de krant. Dat wil niet zeggen dat het in de medische wereld onbekend is, want wie op genscan googelt, vindt het woord niet alleen in Engelse, maar ook een paar keer in Nederlandse teksten.

Genscan blijkt een ander woord voor exoomsequencing te zijn, een wetenschappelijke term voor de gentechniek waarbij ‘maar 1 procent van het dna onderzocht (wordt): de stukjes van de genen die de bouwplannen bevatten voor alle eiwitten die in ons lijf het werk doen’ (de Volkskrant, 4-1-2012).

Is het exoom – zelf trouwens ook een vrij nieuw en nog niet zo heel bekend woord voor dat deel van het genoom dat uit genen (stukjes DNA) bestaan, die de code voor een eiwit bevatten – eenmaal in kaart gebracht, dan kan dit worden vergeleken met de genenkaart van gezonde mensen. Op basis van het onderscheid tussen het exoom van de patiënt en het referentie-exoom hopen de onderzoekers de genetische oorzaak van een aandoening te kunnen achterhalen.

Gezien de betekenis van het woord en de relevantie van de techniek in het medisch onderzoek lijkt genscan een woord met toekomst in de omgangstaal, mede dankzij de klank (gen en scan rijmen immers mooi met elkaar). En het woord exoomsequencing noteren we voor de zekerheid ook maar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *