nullies

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Het is sinds een paar dagen januari 2010. Dat betekent dat we de jaren nul van de 21e eeuw definitief achter ons hebben gelaten. De nuller jaren werd dat tijdvak ook wel genoemd, maar helemaal geaccepteerd is die uitdrukking nooit geworden. Geen wonder, want ook uitdrukkingen als twintiger jaren, dertiger jaren en negentiger jaren worden niet door iedereen als goed Nederlands beschouwd.

Twintiger jaren gaat terug op de Duitse uitdrukking zwanziger Jahre, dertiger jaren op dreißiger Jahre, en zo verder. Men noemde zulke uitdrukkingen vroeger wel germanismen en er waren in het naoorlogse Nederland heel wat mensen die het gebruik van zulke germanismen nog erger vonden dan vloeken in de kerk. De laatste jaren is dat bezwaar tegen twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger, zeventiger, tachtiger en negentiger jaren geleidelijk aan verdwenen en inmiddels staan deze uitdrukkingen – als ontleningen aan het Duits – in het woordenboek. Alleen de nuller jaren en de tiener jaren hebben het woordenboek nooit gehaald. Geen wonder, want die uitdrukkingen zijn ook nauwelijks in omloop.

Als alternatief voor de jaren nul werd de afgelopen tijd niet alleen de nuller jaren gebruikt, maar ook wel de nullies. De nullies is geïnspireerd op de Engelse uitdrukking the noughties, die de afgelopen jaren in het Angelsaksische taalgebied courant is geworden. A nought is een nul en nougthie (een nulletje) rijmt lekker op naughty (ondeugend), vandaar dat sommigen het de afgelopen jaren over the naughty noughties hadden.

In het Engels worden the noughties nu opgevolgd door the teenies, in het Nederlands hebben we daar echter nog geen pendant voor. Wij zijn een paar dagen geleden dus niet aan de tienies begonnen, maar simpelweg aan de jaren tien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *